Наети сървъри

                          

                                                     03 2 7home51 4 Истински виртуални 

                    

                                                        05 1Достъпни и бързи

 

                                                       06100% Защитени

Виртуални 
 
VPS
  • Предоставяме напълно витуализирани сървъри за Вас, нашите клиенти.
  • Гарантираме че ще имате специална среда за вашите програми и данни.
  • Лесен и достъпен начин за работа.
  • Максимална защита на няколко нива.
  • Резервни копия съхранени и криптирани до 2 месеца.
  • Безупречна администрация 24/7.

03 4 7 

VPS 4 VPS 6VPS 8VPS 16
slider img01  CPU  Intel Xeon - 3.60GHz slider img01  CPU  Intel Xeon - 3.60GHz slider img01  CPU  Intel Xeon - 3.60GHz slider img01  CPU  Intel Xeon - 3.60GHz
slider img03  RAM   8 GB slider img03  RAM   16 GB slider img03  RAM   32 GB slider img03  RAM   64 GB
slider img01  vCore  4 slider img01  vCore  6
slider img01  vCore  8 slider img01  vCore  16
slider img02   SSD    120GB slider img02   SSD    240GB  slider img02   SSD    480GB  slider img02   SSD    720GB 
 slider img04 Traffic 1000 Mbit/s 
slider img04  Traffic 1000 Mbit/s  slider img04  Traffic 1000 Mbit/s slider img04   Traffic 1000 Mbit/s 
1200px Windows logo 2012.svg  Windows  лиценз  1200px Windows logo 2012.svg  Windows  лиценз  1200px Windows logo 2012.svg  Windows  лиценз  1200px Windows logo 2012.svg   Windows  лиценз 
Ncloud + 100GB nCloud  Ncloud + 200GB nCloud  Ncloud + 400GB nCloud  Ncloud + 600GB nCloud 
  Backup - 2 месецаplan img3
 plan img3 Backup - 2 месеца               plan img3 Backup - 2 месеца                      plan img3  Backup - 2 месеца
plan img4  Системна администрация   Системна администрацияplan img4 plan img4  Системна администрация plan img4   Системна администрация
Цена: 90.00лв./месец без ДДС   Цена: 170.00лв./месец без ДДС    Цена: 300.00лв./месец без ДДС   Цена: 500.00лв./месец без ДДС  

map server img