Изграждане на система за Видеонаблюдение - Импрес Арт ООД

Цел на проекта: Изграждане на Видеоконтрол в търговската мрежа на Импрес Арт ООД

 IMG 2929

www.impresart.bg