Доставка на Компютърни системи и комуникационно оборудване - "Екоресурс България"-/част от холдинга ТИТАН/

Цел на проекта: Доставка и монтаж на комуникационно оборудване и компютърни системи.