Котел-Нет - Изграждане на цялостна мрежа

На 01.05.2001г. стартира проект по цялостно изграждане на мрежата на "Котел-Нет" - радиорелейни станции и радиолинкове.

 • Радиорелейна станция - гр. Котел 

 • Радиорелейна станция - гр. КарнобатWiFiSys26

 • Радиорелейна станция - гр. Сунгурларе

 • Радиорелейна станция - с. Медвен

 • Радиорелейна станция - с. Жеравна

 • Радиорелейна станция - с. Ябланово

 • Радиорелейна станция - с. Тича

 • Радиорелейна станция - с. Майско

 • Радиолинк  гр. Котел – гр. Карнобат - 53км. 300Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  гр. Котел – с. Майско - 15км. 300Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  гр. Котел – с. Медвен - 5км. 300Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  гр. Котел – с. Тича - 6км. 300Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Ябланово – с. Соколарци - 4км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Ябланово – с. Малко село - 2км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Малко село – с. Филаретово - 2км.  150Mbps Full Duplex  Products Ubi

 • Радиолинк  с. Соколарци - с. Топузево - 2км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Медвен – с. Жеравна - 3км.  300Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Жеравна – с. Градец - 4км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Жеравна - с. Садово - 3км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Жеравна - с. Нейково - 3км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Майско - с. Кипилово - 5км.  150Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  гр. Котел – яз. Каябаш - 30км.  200Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  яз. Каябаш – гр. Сунгурларе - 8км.  200Mbps Full Duplex

 • Радиолинк  с. Медвен – гр. Сливен - 48км.   300Mbps Full Duplex