Доставка на ИТ продукти за нуждите на Контролно-Техническа Инспекция /Министерство на Земеделието и Храните/

Цел на проекта: Доставка на ИТ оборудване за нуждите на Контролно - Техническа Инспекция 

Доставени бяха 14 броя компютърни системи от висок клас с нужната периферия.

Контролна техническа инспекция проекти

 

 

www.kti.government.bg